มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


FernUniversitaet in Hagen, Germany


Chemnitz University,
Germany


Oklahoma State University, USA


Edith Cowan University,
Western Australia


Hanoi National University
of Education, Vietnam


Gesellschaft
für Informatik


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยรอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Phetchaburi Rajabhat
University


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
(สคทส.)
 
Pic0 Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Pic5 Pic6

Overview

The 12th National Conference on Computing and Information Technology

     The huge amount of raw data generated by government, industry and business, commonly known as Big Data, require more and more efficient tools to turn them into useful information and knowledge. The 12th National Conference on Computing and Information Technology provides an exchange of the state of the art and future developments in the two key areas of this process: Data Mining and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing and Information Technology and Computer Education. Behind the background of the foundation of society, it becomes clear that efficient languages, business principles and communication methods need to be adapted, unified and especially optimized to gain a maximum benefit to the users and customers of future IT systems.

The NCCIT2016 will be organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Mahasarakham University, Council of IT Deans of Thailand (CITT) and partner institutions from Thailand and abroad.

Objective

The conference is to be a platform for providing and exchanging information, knowledge, skills, and experiences in the field of computing and Information Technology.


Invited Speakers

Prof. Dr.-Ing. habil. Djamshid Tavangarian

Dr. Djamshid Tavangarian is member of the Faculty of Computer Science and Electrical Engineering at the University of Rostock/ Germany, where he represents the research area of Computer Architecture. 2007-2011 he was the Dean of the Faculty.

He studied EE & IT at the Technical University of Berlin, finished his Ph.D. at the University of Dortmund and his professorship work at the University of Frankfurt-Germany in CS. After an industrial work at the Hewlett-Packard he worked as a full professor at the Universities of Hagen and Rostock in Germany. The current main topics of his research activities concentrate on computer architectures for distributed systems, pervasive computing, adaptive and embedded systems, wireless communication systems and also, eLearning and multimedia architectures for mobile learning. Connected with research contracts he worked at the Universities of Berkeley (UCB) and Santa Barbara (UCSB).

Dr. Tavangarian is chairman and board member of industrial organizations and a non-profit Association. He is Fellow of German CS Association (GI) and was consulter of state and federal ministries of Germany. Dr. Tavangarian is member of several scientific organizations, conferences, and gust editor of several journals. He is also author and co-author of more than 300 scientific publications.

Topic: Cloud computing

Assoc. Prof. Dr. Wendy Bong Chin Wei

Dr. Bong is currently the Dean and an Associate Professor in School of Science and Technology in Wawasan Open University (WOU). Before this, she worked as a Senior Staff Researcher in MIMOS Berhad, a fully government-funded company that undertakes research in ICT. While at MIMOS in Technology Park Malaysia, Kuala Lumpur, she actively carried out research activities for the artificial intelligence centre, knowledge management cluster, and the information security laboratory. She also was a postdoctoral research fellow in the School of Computer Science at the University Sains Malaysia (USM) from 2009 to 2011. She had previously also served as Lecturer in KDU College, Penang from 2004-2006, and as Research Fellow in Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) from 1999-2004. She obtained her PhD in Information Technology from Universiti Malaysia Sarawak, where her doctoral thesis focused on algorithm design, optimisation, decision-making, and artificial intelligence. She holds an MSc in Information Technology and a BSc in Information Technology, both from UNIMAS where she was a recipient of Postgraduate and Postdoctoral Fellowship Award for Ph.D. and M.Sc. programmes from the Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI), Malaysia.

Topic: Multi-objective Nature-inspired Clustering and Classification Techniques for Data Mining

 

Important Dates
Date Activities
March 18, 2016
Extended: April 29, 2016
Paper Submission Deadline for Review
April 8, 2016
Extended: May 13, 2016
Decision Notification
April 22, 2016
Extended: May 27, 2016
Camera Ready Version
April 8-30, 2016
Extended: May 18-27, 2016
Advanced Registration
July 7-8, 2016 Conference Day

Conference Contact
admin@nccit.net

Responsible Organizations

  Faculty of Information Technology, King Monkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
  Mahasarakham University (MSU)
  FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni)
  Chemnitz University, Germany (CUT)
  Oklahoma State University, USA (OSU)
  Edith Cowan University, Western Australia (ECU)
  Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE)
  Gesellschaft für Informatik (GI)
  Ubon Ratchathani University (UBU)
  Kanchanaburi Rajabhat University (KRU)
  Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU)
  Mahasarakham Rajabhat University (RMU)
  Phetchaburi Rajabhat University (PBRU)
  Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK)
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
  Prince Of Songkla University, Phuket Campus (PSU)
  National Institute of Development Administration (NIDA)
  Council of IT Deans of Thailand (CITT)

Significances

  This conference will be a potential starting point to provide information, articles, research and development, inventions and discoveries of new findings in computing technology in order to solve the problems of Thai society and the Thai nation.
  The participants will be able to exchange and disseminate ideas, information, innovations, skills and experiences in the field of computing and information technology and can develop and apply them to solve the problems in their workplaces.
  The conference will provide society with a better understanding of computing and information technology in order to gain a wider vision. Furthermore, it will enable participants to effectively put into practice what they have learnt.


Copyright © 2015 Faculty of Information Technology.All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact : admin@nccit.net