มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ


FernUniversitaet in Hagen, Germany


Chemnitz University,
Germany


Oklahoma State University, USA


Edith Cowan University,
Western Australia


Hanoi National University
of Education, Vietnam


Gesellschaft
für Informatik


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มหาวิทยาลัยรอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Phetchaburi Rajabhat
University


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทย
(สคทส.)
 
Pic0 Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Pic5 Pic6


Overview

The 12th National Conference on Computing and Information Technology

     The huge amount of raw data generated by government, industry and business, commonly known as Big Data, require more and more efficient tools to turn them into useful information and knowledge. The 12th National Conference on Computing and Information Technology provides an exchange of the state of the art and future developments in the two key areas of this process: Data Mining and Machine Learning, Data Network and Communication, Human-Computer Interface and Image Processing and Information Technology and Computer Education. Behind the background of the foundation of society, it becomes clear that efficient languages, business principles and communication methods need to be adapted, unified and especially optimized to gain a maximum benefit to the users and customers of future IT systems.

The NCCIT2016 will be organized by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Mahasarakham University, Council of IT Deans of Thailand (CITT) and partner institutions from Thailand and abroad.

Objective

The conference is to be a platform for providing and exchanging information, knowledge, skills, and experiences in the field of computing and Information Technology.


Invited Speakers

Prof. Dr.-Ing. habil. Djamshid Tavangarian

Dr. Djamshid Tavangarian is member of the Faculty of Computer Science and Electrical Engineering at the University of Rostock/ Germany, where he represents the research area of Computer Architecture. 2007-2011 he was the Dean of the Faculty.

He studied EE & IT at the Technical University of Berlin, finished his Ph.D. at the University of Dortmund and his professorship work at the University of Frankfurt-Germany in CS. After an industrial work at the Hewlett-Packard he worked as a full professor at the Universities of Hagen and Rostock in Germany. The current main topics of his research activities concentrate on computer architectures for distributed systems, pervasive computing, adaptive and embedded systems, wireless communication systems and also, eLearning and multimedia architectures for mobile learning. Connected with research contracts he worked at the Universities of Berkeley (UCB) and Santa Barbara (UCSB).

Dr. Tavangarian is chairman and board member of industrial organizations and a non-profit Association. He is Fellow of German CS Association (GI) and was consulter of state and federal ministries of Germany. Dr. Tavangarian is member of several scientific organizations, conferences, and gust editor of several journals. He is also author and co-author of more than 300 scientific publications.

Topic: Cloud computing

Professor Dr. Armin R. Mikler

In 1997, Professor Mikler joined the Department of Computer Science at the University of North Texas with a PhD from Iowa State University. With the help of four courageous undergraduate students, he established the Network Research Laboratory (NRL), and with it, UNT's first Beowulf Cluster to facilitate complex simulations in support of the group's research on Computer Network Protocols and Distributed Systems. In addition to the inaugural group of students, who completed their MS theses under Dr. Mikler's guidance, the laboratory attracted many graduate students with interest in experimental design of protocols and algorithms for large distributed computing infrastructures.

In 2004, Dr. Mikler started to gradually move into a new field of research, which was motivated by the need to facilitate advances in the field of Public Health and Epidemiology through computational methods. He established the Computational Epidemiology Research Laboratory (CERL) with focus on the development of computational methodology to model and simulate the spread of diseases and the design and analysis of bio-emergency response plans. Together with colleagues in Biology and Geography, Dr. Mikler established the truly interdisciplinary Center for Computational Epidemiology and Response Analysis (CeCERA) after receiving federal funds from the US Department of Health and Human Services. Today, CeCERA is the home of over 15 PhD students who are conducting research in a variety of areas related to Computational Epidemiology, Ecology, Social Network Analysis, and High Performance Computing under Dr. Mikler's mentorship. Recent graduates of his research group are using their expertise in Computational Epidemiology as faculty members at different universities and as researchers at National Laboratories. Dr. Mikler’s research on response plan design and analysis is supported by the Texas Department of State Health Services (DSHS), the National Science Foundation (NSF), and the National Institutes of Health (NIH). He has supervised over 30 PhD and MS theses and has published over 70 research articles related to a range of topics, including distributed systems, networking, computational epidemiology, and response plan design and analysis.

 

Important Dates
Date Activities
March 18, 2016
Extended: April 29, 2016
Paper Submission Deadline for Review
April 8, 2016
Extended: May 13, 2016
Decision Notification
April 22, 2016
Extended: May 27, 2016
Camera Ready Version
April 8-30, 2016
Extended: May 18-27, 2016
Advanced Registration
July 7-8, 2016 Conference Day

Conference Contact
admin@nccit.net

Responsible Organizations

  Faculty of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
  Mahasarakham University (MSU)
  FernUniversitaet in Hagen, Germany (FernUni)
  Chemnitz University, Germany (CUT)
  Oklahoma State University, USA (OSU)
  Edith Cowan University, Western Australia (ECU)
  Hanoi National University of Education, Vietnam (HNUE)
  Gesellschaft für Informatik (GI)
  Ubon Ratchathani University (UBU)
  Kanchanaburi Rajabhat University (KRU)
  Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU)
  Mahasarakham Rajabhat University (RMU)
  Phetchaburi Rajabhat University (PBRU)
  Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK)
  Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
  Prince Of Songkla University, Phuket Campus (PSU)
  National Institute of Development Administration (NIDA)
  Council of IT Deans of Thailand (CITT)

Significances

  This conference will be a potential starting point to provide information, articles, research and development, inventions and discoveries of new findings in computing technology in order to solve the problems of Thai society and the Thai nation.
  The participants will be able to exchange and disseminate ideas, information, innovations, skills and experiences in the field of computing and information technology and can develop and apply them to solve the problems in their workplaces.
  The conference will provide society with a better understanding of computing and information technology in order to gain a wider vision. Furthermore, it will enable participants to effectively put into practice what they have learnt.


Copyright © 2015 Faculty of Information Technology.All Rights reserved.For more Information or any comment Please contact : admin@nccit.net